Naszym zdaniem w nauce języków najważniejsza jest komunikacja czyli „dogadanie się”, dlatego bardzo ważne są słownictwo i zwroty.Aby jednak komunikować się poprawnie, zwracajmy uwagę na gramatykę.

Nie bójmy się jednak gramatyki, to nic strasznego, to tylko zbiór zasad i wskazówek, jak poprawnie tworzyć zdania i „mówić”…..

Ucz się:

Angielski:
Czasowniki regularne i nieregularne
My, mine – o co chodzi z tymi zaimkami
Czasy
Strona bierna
Idiomy