Czasowniki regularne i nieregularne – angielski

W angielskim istnieją 2 rodzaje czasowników – regularne i nieregularne. Znajomość poprawnej odmiany czasowników jest bardzo ważna w każdej komunikacji w języku angielskim, gdyż pomaga w poprawny sposób używać czasów przeszłych.

Czasowniki regularne

Zacznijmy od tych łatwiejszych. Czas przeszły od czasowników regularnych tworzymy poprzez dodanie -ed na końcu czasownika teraźniejszego.

    • watch – watched
    • look – looked

Są pewne szczegóły, które trzeba znać:
Kiedy czasownik już w podstawowej formie kończy się na e, to dodajemy tylko d

   • admire – admired
   • love – loved
   • hate – hated

Kiedy czasownik kończy się na y, ale poprzedzająca do litera jest samogłoską, to y wtedy zostaje

 • play – played
 • enjoy – enjoyed

Kiedy poprzedzająca y litera to spółgłoska to zamieniamy y na i

 • cry – cried
 • try – tried

Ostatnia zasada dotyczy krótkich czasowników zakończonych spółgłoską i poprzedzonych samogłoską. Ich ostatnia litera się podwaja.

 • nod – nodded
 • tap – tapped

Czasowniki nieregularne

I tu zaczynają się schody, gdyż nie ma magicznego sposobu na nauczenie się tych czasowników. Trzeba się ich po prostu nauczyć na pamięć przez powtarzanie, robienie zadań i powtarzanie. Co mogę jednak zagwarantować, to to, że one naprawdę zagnieżdżają się w głowie łatwo. Ucząc się z takiej typowej formuły tabelkowej jak poniżej da się wejść w pewnego rodzaju rytm i zapamiętać formy czasowników jak słowa piosenki.

Do tego, niektóre czasowniki odmieniają się według tego samego schematu. 

1. czasowniki, które we wszystkich formach brzmią tak samo:

 • bet – bet – bet – zakładać się
 • cut – cut – cut – ciąć
 • hit – hit – hit – uderzyć
 • let – let – let- pozwolić
 • put – put – put – włożyć
 • set – set – set – ustawić
 • shut – shut – shut – zamknąć
 • spread – spread – spread- rozkładać

2. Czasowniki, których druga i trzecia forma brzmi tak samo:

 • catch – cought – cought – złapać
 • buy – bought – bought – kupować
 • pay – paid – paid – płacić
 • get – got – got – dostawać
 • have – had – had – mieć
 • hold – held – held – trzymać

3. Zmiana tylko jednej litery:

Trochę jak w sytuacji, kiedy próbujemy udawać język chiński – cing, ciang, ciong.

 • begin – began – begun – zaczynać
 • drink – drank – drunk – pić
 • ring – rang – rung – dzwonić
 • sing – sang – sung – śpiewać
 • swim – swam – swom – pływać
 • sink – sank – sunk – tonąć

Warto podzielić sobie porcję czasowników do nauczenia na te kategorie, bo prawdopodobnie łatwiej dadzą się zapamiętać. Nie zapominajmy jednak, że zdecydowanie duża i ważna część czasowników nieregularnych nie daje się zaaplikować do żadnej zasady i nie powinniśmy szukać tych zasad na siłę – to ostatecznie są czasowniki nieregularne.

Jeżeli chciałbyś sobie poćwiczyć, które czasowniki są regularne a które nie, to zapraszamy poniżej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.